Privacyreglement

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving voor privacyzaken in werking getreden: “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”. Uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens met zorg behandeld dienen te worden en geheim dienen te blijven.
Ook T.V. Ter Weijde moet hieraan voldoen. Dit privacyreglement geeft aan hoe we hier invulling aan geven. Welke gegevens we bewaren, hoe we deze gebruiken en wie daar mee om mogen gaan.

Beleid

 • De vereniging heeft voor haar functioneren een aantal persoonsgegevens nodig. Er worden niet meer gegevens bewaard dan nodig is voor het functioneren als vereniging.
 • Gegevens worden niet gedeeld met derden.
 • Leden kunnen zich tot de ledenadministrateur richten om inzicht te krijgen wat over hun persoon is opgeslagen. [email protected]
 • Dit reglement zal ter kennis gebracht worden van alle leden. Het reglement zal op de website van de vereniging worden geplaatst. Nieuwe leden zullen in de welkomstbrief hierop gewezen worden.

Wat wordt opgeslagen:

De vereniging gebruikt het programma KNLTB Club voor het beheer van de lidgegevens:

 • NAWTE (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres)
 • Financiële gegevens (IBAN, machtigingsgegevens, manier van betalen)
 • KNLTB clublidnummer
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, profielfoto)
  Een uniek clublidnummer, KNLTB bondsnummer, naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, profielfoto, mailadres(sen), telefoonnummer(s), datum van aanmelding en het banknummer (IBAN).

KNLTB.Club is een samenwerking tussen ClubCollect, LISA en de KNLTB. ClubCollect is als ontwikkelaar van de basis ledenadministratie KNLTB.Club juridisch verantwoordelijk en heeft ten behoeve van KNLTB.Club, acties ondernomen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo heeft KNLTB.Club haar Privacy Statement en de gebruiksvoorwaarden aangepast om transparantie te brengen in welke persoonlijke gegevens zij verzamelen, waarom ze dit doen, hoe ze hiermee omgaan, etc.

Beveiliging en uitwisseling

T.V. Ter Weijde zorgt voor een passende beveiliging van je gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen leden die vanuit hun functie je gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie.

 • Naast KNLTB.Club wordt gebruik gemaakt van:
  een webbased programma (Mailchimp). Dit programma wordt gebruikt om via mail nieuwsbrieven te verzenden. In dit bestand wordt alleen het mailadres van een lid opgenomen. Toegang tot dit programma is via een wachtwoord.
 • Clubwebsite, ClubApp en Afhangbord. Deze zijn ontwikkeld door LISA en hiervoor is de verwerkingsovereenkomst tussen LISA en ClubCollect van toepassing.
 • Het KASSA systeem van de firma TWELVE. Hoe TWELVE omgaat met de gegevens welke zij van onze leden hebben is beschreven in hun verwerkersovereenkomst .

Jouw rechten

Je kunt onze ledenadministratie altijd vragen welke gegevens we van je hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op jouw verzoek corrigeren. Bij twijfel kunnen we hierbij om (een kopie van) je legitimatie vragen.

Website

Op de website van T.V. Ter Weijde, kunnen foto’s voorkomen van leden die hebben deelgenomen aan activiteiten van de vereniging. Voor zover mogelijk zal vooraf toestemming gevraagd worden. Indien men achteraf bezwaar maakt kan men dit melden bij de ledenadministrateur.

Wijzigingen privacy statement

Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van T.V. Ter Weijde en treden in werking 7 dagen na de bekendmaking.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 augustus 2018

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 525 031

Tennis- & padelvereniging Ter Weijde

Sportlaan 17
4102 HM Culemborg

KVK-nummer

40156031