Van het bestuur: belangrijk verenigingsnieuws vanaf 1 januari 2024!

30 november 2023

Additioneel type lidmaatschap 2024

Het uitvoeren van diensten voor de vereniging (en actief zijn in commissies) draagt bij aan het behoud van een actief verenigingsleven, de organisatie van leuke activiteiten en houdt het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk. Ieder (volwassen) lid dient hierin dus ook een steentje bij te dragen. Mocht deze inzet namelijk wegvallen, zorgt dit voor extra kosten (en minder opbrengsten) voor de vereniging en zal het lidmaatschapsbedrag omhoog moeten. Uiteraard willen we dit, waar mogelijk, voorkomen. 

Desalniettemin wordt deze verantwoordelijkheid niet door iedereen vrijwillig op zich genomen. Dit vraagt veel (onnodige) inzet van de vrijwillige bardienstplanners. In 2024 worden daarom 2 type lidmaatschappen aangeboden: 

 • Lidmaatschap 1: Reguliere contributie + 2 diensten (huidige situatie)
 • Lidmaatschap 2: Reguliere contributie + 60 euro

Wanneer een lid voor lidmaatschap type 2 kiest, dient hij/zij 60 euro extra te betalen. Door dit additionele bedrag te betalen, wordt gecompenseerd voor het niet invullen van diensten. Er wordt vervolgens een pot gemaakt met deze additionele betalingen. Deze pot wordt gebruikt om anderen, die bereid zijn tot additionele diensten (bovenop 2 standaarddiensten of andere inzet binnen de vereniging) te draaien, een beloning te geven. De precieze inzet van deze voorziening en het verzorgen van de administratie wordt gedaan door de (bar)dienstplanners in samenspraak met de penningmeester. 

Via de ledenadministratie [email protected] kun je aangeven als je wilt kiezen voor lidmaatschap 2 waarbij je je diensten vooraf afkoopt. Tot uiterlijk 31-03-2024 heb je de mogelijkheid om aan te geven voor het lidmaatschap type 2 te kiezen. Mocht je dit niet hebben aangegeven en ook geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om zelf een moment in te plannen voor een dienst, zal een openstaande dienst en/of tijdelijke ondersteuning bij een commissie, worden toegewezen aan het betreffende lid door de (bar)dienstplanners. Bij deze ook direct de oproep voor leden die het leuk vinden om in de pool te komen voor het eventueel draaien van een extra (bar)dienst. Als je dit wilt, stuur dan een mail naar [email protected].

Dienstenwijzigingen

Bij T.P.V. Terweijde is het goede gebruik dat alle (volwassen) leden een actieve bijdrage leveren aan de vereniging. Dit is nodig om een gezellige kantine te kunnen behouden en ook om het lidmaatschap(bedrag) voor iedereen toegankelijk te houden. Binnenkort ontvangt iedereen het verzoek om zich in te schrijven voor een van de openstaande diensten voor het nieuwe kalenderjaar. Een aantal wijzigingen: 

 • Het contract met de AVRI papierverzameling is per 01-01-2024 opgezegd. Deze werkzaamheden gaat de AVRI voortaan zelf uitvoeren. Deze keuze is gemaakt met name vanuit het oogpunt van veiligheid. Deze diensten komen dus voor T.P.V. Terweijde te vervallen. 
 • In 2024 worden nieuwe type diensten toegevoegd. Dit zijn: 
  • Wasdienst: Deze dienst houdt in dat je de was op de vereniging ophaalt, thuis wast + droogt en vervolgens zorgt dat het wasgoed weer opgevouwen in het keukenkastje komt te liggen.   
  • Corveedienst: Naast de standaard corveediensten op de maandag (voor de kantine) komen er ook incidentele corveediensten waarbij specifieke werkzaamheden die sporadisch gedaan dienen te worden. Deze werkzaamheden worden gebundeld in een dienst. 
  • Aan het begin van het jaar worden de diensten voor het eerste half jaar, tot eind juni, opengezet. Iedereen wordt vervolgens uitgenodigd om 1 dienst in te plannen in die periode. Rond mei 2024 worden de diensten voor het 2e half jaar opengezet waarbij leden worden gevraagd om de 2e dienst in te plannen. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat er afmeldingen/verschuivingen richting het einde van het jaar binnenkomen. Daarnaast geeft dit ook nieuwe leden meer keuzemogelijkheden om zichzelf aan te melden voor een dienst. Deze werkwijze wordt uitgeprobeerd in 2024; einde jaar volgt een evaluatie of dit in 2025 wordt doorgezet.

Kantine wijzigingen

Vanaf 01-01-2024 zullen er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in en rondom de kantine. 

In de afgelopen maanden zijn de inkoopprijzen van horecaproducten gestegen. Deze prijsstijging wordt doorgevoerd in de verkoopprijzen. Dit betekent dat de prijzen in de kantine vanaf 01-01-2024 worden verhoogd. Onderstaand de nieuwe prijslijst per 01-01-2024.

 • Water & Sportdrankjes: € 1,85 
 • Frisdrankjes: € 1,90 
 • Bier "regulier": € 2,25 
 • Bier "speciaal": € 2,55 
 • Bier 0%: € 2,10 
 • Wijn: € 2,40 
 • Mixdrankjes: € 4,00 
 • Koffie/espresso/warme chocomel/cappuccino: € 1,80 
 • Dubbele espresso 1 kops: € 2,15 
 • Thee; € 1,20 
 • Bittergarnituur: € 9,50 
 • Tosti: € 2,75 

Er wordt in reguliere periodes zeer weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een losse snack, een broodje met snack of frites te bestellen. Enkel rondom toernooien en/of evenementen worden deze producten verkocht. Losse snacks, frites en broodjes worden daarom uit het standaard assortiment gehaald; tosti’s en bittergarnituur blijven daarin wel behouden. Wanneer er een toernooi of evenement georganiseerd wordt, zal ook specifiek aandacht besteed worden aan een tijdelijke uitbreiding van het assortiment.

In 2024 gaat er ook aandacht besteed worden aan duurzaamheid. Het is, vanaf 01-01-2024, niet langer toegestaan om wegwerpplastic te gebruiken. Doordat er producten (die meestal in een wegwerpplastic bakje worden uitgereikt) uit het assortiment worden gehaald, wordt hier al een flinke stap in gemaakt. Kom jij daarentegen nog wegwerpplastic artikelen tegen die in de kantine of elders binnen de vereniging gebruikt worden, laat dit dan zeker aan de beheercommissie weten!

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 525 031

Tennis- & padelvereniging Ter Weijde

Sportlaan 17
4102 HM Culemborg

KVK-nummer

40156031