Van 2021 naar 2022

22 december 2021


We hebben een bewogen jaar achter de rug. Evenals voorgaande jaren, zijn er dit jaar weer veel initiatieven geweest; gedragen door vele vrijwilligers. Helaas moest door de coronamaatregelen een aanzienlijk deel van de activiteiten weer worden afgelast of zelfs al in de kiem worden gesmoord. 

Toch is nog wel het nodige gebeurd. Het enkele jaren geleden gestarte traject richting privatisering van het tennispark is door het bestuur weer opgepakt en voorzien van een koerswijziging door uitbreiding van het sportaanbod met padel. Hiermee verwachten we de vereniging extra vitaliteit te geven. De werkzaamheden starten zeer binnenkort, zodat we het komende seizoen al in de padelcompetitie kunnen gaan meedraaien.

Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken was de instemming en support van onze leden absoluut de belangrijkste voorwaarde. Om hiervoor iets aan waardering terug te geven, lijkt ons een feestelijke nieuwjaarsborrel/-toernooi in januari 2022 een leuk idee. We gaan ervan uit dat dit door kan gaan, maar moeten wel een flinke slag om de arm houden want we blijven afhankelijk van Corona en de hiermee gepaard gaande beperkingen. Zet 22 januari alvast in jullie agenda. Tijdstip e.d. zal nog worden gecommuniceerd. 

Hoe dan ook, we wensen alle leden alvast fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een mooie start van het nieuwe seizoen.

Bestuur TV Ter Weijde

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 525 031

Tennisvereniging Ter Weijde

Sportlaan 17
4102 HM Culemborg

KVK-nummer

40156031