Het is zover, we gaan padellen!

21 oktober 2021


Afgelopen donderdag 14 oktober 2021 heeft de Algemene Leden Vergadering unaniem ingestemd met de plannen om 2 padelbanen aan te leggen.

Een korte toelichting op de plannen:

 • Tennisbaan 1 zal vervangen worden door 2 padelbanen. Zie tekening. De bouw begint januari ‘22 en als het weer mee zit, kunnen we de banen openen eind maart.
 • Het park wordt geprivatiseerd. Op korte termijn tekent het bestuur een opstalovereenkomst met de gemeente. Het park wordt opgeknapt. De opknapbeurt betreft onder andere de bestrating, hekwerk, oefenkooi en fietsenstalling.
 • Contributie Je kunt lid zijn om enkel padel of tennis te spelen. Een combinatie is eveneens mogelijk. Alle leden kunnen tot eind juni gratis kennis maken met padel. 

Tegen de tijd dat de banen gereed zijn, zullen we padel rackets beschikbaar stellen om uit te lenen. We streven er naar om enkele introductie avonden te organiseren.  

Het afgelopen jaar zijn er veel stappen gezet om te komen waar we nu staan:

 • Akkoord over een opstalovereenkomst en de uitbreiding van het terrein. Jaarlijks canon nihil.
 • Akkoord over financiële bijdrage van 80.000 euro door gemeente.
 • Geen naheffing voor groot onderhoud over 2021. +/- 9.000 euro.
 • Garantstelling geregeld voor hypotheek door SWS en gemeente.
 • Vergunning door Omgevingsdienst Rivierenland.
 • Bruikleenovereenkomst met Statina voor onbeperkt gebruik van stukje grond.
 • Akkoord van de algemene ledenvergadering 14/10/21
 • Aanvraag Bosa subsidie voor alle uit te besteden werkzaamheden.
 • Selecteren aannemers en aanbesteden bouw.          

Veel commissies hebben zich ingezet om te komen tot waar we nu staan. Zonder iemand te kort te willen doen, wil het bestuur toch twee personen in het bijzonder bedanken. Sander van Logchem als voorzitter van de padelcommissie heeft de aanzet gegeven om onze vereniging rijp te maken om padelbanen te gaan realiseren. Ton Wansing heeft als voorzitter van de bouwcommissie onder andere kosten ramingen gemaakt waardoor we een sterk verhaal naar de gemeente konden presenteren.  

Maar we zijn er nog niet, er is nog veel te doen. Bovengenoemde commissies zullen samen met de beheercommissie het hele traject begeleiden en tot een goed einde brengen.  

Hoe nu verder?  

Eind van dit jaar zal er een start gemaakt worden met het opknappen van het park. Begin januari start de aanleg van de padelbanen. De bouw zal de nodige overlast met zich meebrengen. Alle leden zullen hierover tijdig geïnformeerd worden. We hebben een nieuwe groep die zich in wil zetten om de leden tijdig te informeren. Dezelfde groep denkt ook met ons mee over padel promotie, openingsdag en andere activiteiten.  

Houd de social media en de website in de gaten!  

De keuze door het bestuur om deze ontwikkelingen te starten, heeft alles te maken met ons streven om een gezonde en blijvend leuke club te zijn waarbij we ons allemaal thuis voelen. We hebben straks het hele terrein in erfpacht, een prachtig clubhuis, 6 tennisbanen en 2 padelbanen. In het voorjaar plannen we een officiële opening waar we onze leden, onze buurtverenigingen en de gemeente voor zullen uitnodigen.  

Tot slot  

Het bestuur zal binnenkort alle vrijwilligers uitnodigen voor de vrijwilligersavond eind november. Vele vrijwilligers zetten zich in en vaak niet voor de meest makkelijke klussen, zoals bv de bardienstplanning door Rob Baptist. Alle respect voor zijn inzet om dit voor elkaar te boksen. Vrijwilligers zoals Rob zijn onmisbaar en zo zijn er meer. Tijdens de avond zullen we ze nog eens extra in het zonnetje zetten.    

Namens het bestuur  
Rob Valkonet 

Nieuwscategorieën Padel

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 525 031

Tennis- & padelvereniging Ter Weijde

Sportlaan 17
4102 HM Culemborg

KVK-nummer

40156031